Partnerzy

Projekt „Działamy w klimacie” to wiele kompleksowych działań kierowanych do zróżnicowanych grup odbiorców. Nie zrealizowalibyśmy go w tak krótkim czasie bez wsparcia ze strony specjalistów i ekspertów. Do współpracy zaprosiliśmy: Federację Polskich Banków Żywności (odpowiedzialną za realizację projektu PROM), Trójmiejski Bank Żywności, V4B Manager Zewnętrzny Gastronomii, Gdańską Fundację Wody i Fundację FunEdu, Venturis Horeca, Akademię Kulinarną K5 w Gdyni, Agencję artystyczną Opowieści, Wydawnictwo Czarne. Spójną grafikę zachwycającą zarówno nas jak i odbiorców projektu opracowało Mocne Brandy. Taka modyfikacja planów zapewniła efektywność i efektowność wydatkowania środków publicznych, które były pierwotnie przeznaczone na organizację dwudniowego pikniku edukacyjnego.

Projekt został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.