Wszyscy marnujemy żywność - dlaczego i jak tego uniknąć? Live na Facebooku

Utworzono: 18-11-2021

Marnotrawstwo żywności w Polsce zachodzi na różnych ogniwach łańcucha od produkcji do konsumenta. Wspólnie zastanowimy się jakie są powody i kto głównie odpowiada za straty? Co mówią wyniki badań przedłożone w ramach długoletniego projektu? Sprawdzimy czy Polacy rozumieją terminy "najlepiej spożyć przed..."   i "należy spożyć do...". Na koniec pomówimy o perspektywach na przyszłość. Czy zdążymy do 2030 roku*?

Wraz z Federacją Polskich Banków Żywności zapraszamy serdecznie na godzinnego live’a na Facebooku, inspirowanego doświadczeniami i przemyśleniami z realizowanego przez Federację projektu PROM (Program Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności).

Spotkanie z Moniką Modrzejewską odbędzie się 24 listopada o godz. 16:00 na profilu CIEE w Facebook Livewww.facebook.com/CIEEGdansk

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/232210052315507/

Live jest częścią projektu „DZIAŁAMY W KLIMACIE”, który Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej realizuje dzięki finansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Partnerem wydarzenia jest Federacja Polskich Banków Żywności.

#dzialamywklimacie

* nawiązanie do dokumentu ONZ - Agenda 2030

Wszyscy marnujemy żywność - dlaczego i jak tego uniknąć? Live na Facebooku